LLIBRES DE QUARTS, SEMIS I FINAL

En aquesta setena edició del Certamen de lectura en veu alta, i per primera vegada, els organitzadors hem decidit fer públic en aquest moment quin dels dos llibres que proposem es llegirà a quarts de final i semifinal i quin es llegirà a la final.

Recordeu que, deu dies abans de la vostra data de quart de final, us farem arribar una selecció de deu a dotze fragments de cada llibre per a que els vostres alumnes puguin centrar-se ja només en aquestes lectures.

Bona lectura!

TOTS LLEGIM EN VEU ALTA: INGREDIENTS

En el post passat vam fer referència a l'Helena Munné i la seva escola de teatre i de lectura en veu alta. I seguim amb l'Helena Munné, que ens dóna alguns ingredients per a aconseguir una bona lectura en veu alta:

—El primer objectiu i més important és la comprensió dels textos.
 —Llegir en veu alta no és només llegir.  Llegim  amb alguna intenció. 
 • El periodista llegeix les noticies. Vol informar 
 • Un contacontes llegeix un conte. Vol implicar i/o commoure el públic. Igualment quan es llegeix poesia. 
 • Quan el director d’una gran empresa comunica a l’assemblea d’accionistes vol convèncer.
 • Un polític fa el mateix quan vol que arribi el seu missatge. Vol convèncer, aclarir, criticar, i també  proposar, denunciar, explicar… 
 • Fins i tot la infermera del metge de capçalera quan llegeix la llista dels pacients que tenen hora concertada no llegeix per llegir. Te una intenció.
És clar, doncs, que llegir per llegir no existeix. L’acte de llegir va acompanyat d’alguna intenció. Llegir serveix per transmetre alguna idea o informació que està escrita. 
—L'entrenament per a una bona lectura en veu alta s'ha de basar, doncs,  en la continua explicació i repetició de com s’han d’executar, a l'hora de llegir en veu alta, els diversos conceptes que porten a la comprensió i transmissió d’un text. Cal detectar, doncs, quins són els elements inherents del text, els quals ens marquen com ha de ser llegit i ens serveixen per respectar el tempo. Ens aturarem en:
 
 • Els verbs. (portadors de l’acció de qualsevol text) 
 • Els signes de puntuació. (punts d’inflexió) 
 • Les conjuncions. (determinants en moltes frases) 
 • La importància de l’adverbi. 
 • Els adjectius. 
 • Els pronoms.

—Cal vèncer la idea que s’ha de córrer per llegir correctament.

—Cal entrenar la lectura a primera vista.

TOTS LLEGIM EN VEU ALTA


Voltant per la xarxa hem trobat la web de l'Estudi de teatre Helena Munné que ofereix formació específica en lectura en veu alta. Generalment, aquesta disciplina es treballa com una part de la formació integral dels actors i de les actrius, però la directora d'aquesta escola de teatre la considera extensible a qualsevol àmbit professional o de la vida diària i, per això, n'ofereix també la formació a part. Us transcrivim, a continuació, un fragment d'un text que des del Certamen de lectura en veu alta compartim plenament. Podeu  llegir el text complet a: www.helenamunnestudideteatre.com

"Per un actor/actriu és molt important dominar la lectura en veu alta. Alhora que ha de projectar la seva veu perquè el missatge arribi al públic, l’execució del text ha de ser la més exacta possible per poder transmetre les intencions i matisos que suggereix el text.

Per què no ha de ser de vital importància la lectura en veu alta en altres àmbits professionals?

És molt important que els nens i joves aprenguin com es llegeix en veu alta.

És molt important aprofundir en la lectura en veu alta i també en les exposicions davant d’un públic, en ocasions llegides, en ocasions memoritzades.

Freqüentment se li dona més importància a llegir ràpidament una paraula darrere una altra deixant de banda el ritme i els matissos dels textos. Un exemple. Si comparem el nivell d’exigència a l'hora de llegir música amb la lectura en veu alta dels nostres idiomes veurem que en l’àmbit musical és molt més alt. No n’hi ha prou amb llegir més o menys el que indica la partitura. S’ha de ser exacte. En canvi, molt sovint, en tenim prou amb què algú no s’entrabanqui a l'hora de llegir un text. Encara que el missatge no hagi arribat del tot.

Des de l’experiència com a formadors d’estudiants que volen esdevenir actors/actrius ens adonem que aprofundir en la lectura en veu alta pot ajudar a qualsevol persona a la comprensió i a la transmissió d’un text." [...]